KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Reikalinga administratorė-sekretorė

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Uncategorized @lt > Reikalinga administratorė-sekretorė

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką administratoriaus-sekretoriaus
pareigoms užimti.

Darbo vieta:
0,5 etato Kazlų Rūdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Atgimimo g. 1 A, Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Aukštasis arba specialusis vidurinis išsilavinimas viešojo administravimo srityje.
Gebėjimai: gerai mokėti ir taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, žinoti gramatiką, suprasti kalbos
kultūrą, stilistiką. Turėti gerus darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžius, mokėti dirbti
kompiuteriu ir kitomis biuro priemonėmis. Būti susipažinus ir žinoti LR įstatymus susijusius su
dokumentų valdymu ir viešuoju administravimu. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo
darbą ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.
Veikla: vadovaujantis galiojančiais teisės aktais rengti ir tvarkyti dokumentus, susijusius su įstaigos
veikla. Gaunamos ir siunčiamos informacijos tvarkymas. Kitų pareigybės aprašyme numatytų
funkcijų atlikimas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2021 m. lapkričio 22 d.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. gruodžio 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 4,7 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnyboje nuo 8 val. iki 17 val.,
elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami
atrankai.

Kontaktai:
Atgimimo g. 1a, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 25 979
el. p. kr.ppt@inbox.lt;

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti