KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

ESF projektas ,,Turi profesiją – turi ateitį!”

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > ESF projektas ,,Turi profesiją – turi ateitį!”

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą ,,Turi profesiją – turi ateitį!” (Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. V-950 ,,Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 įgyvendinimo priemonę „Paskatos ir pagalba besimokantiems”, siekia tobulinti švietimo pagalbą socialiai jautrių grupių mokiniams ir padėti jiems įgyti profesiją (kvalifikaciją).

Vienas iš projekto uždavinių – plėsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybes. Siekiant įgyvendinti iškeltą uždavinį, planuojama MELBA ir IDA įrankių pagalba padėti šiems mokiniams atrasti save profesijų pasaulyje bei įvertinti jų profesinį tinkamumą.

Buvo vykdoma pretendentų, siekiančių dalyvauti projekto „Turi profesiją – turi ateitį“ priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems” veikloje, atranka. Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė ,specialioji pedagogė Gražina Ambrasienė pateko į projekto „Turi profesiją – turi ateitį“ priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems” veiklą,todėl kviečiame mokinius nuo 8 klasės ir vyresnius kreiptis telefonu +370 343 25979 dėl profesijos pasirinkimo galimybių įvertinimo.

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti