KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Smurto ir patyčių

Kovo 9 Kazlų Rūdos PPT psichologė Julija Dekaminavičienė vedė užsiėmimą Kazlų Rūdos mokyklos-darželio „ELMA“ trečiokams „Kurią pusę pasirinksi tu?“. Užsiėmimą sudarė apšilimo pratimas, patyčių situacijos analizė, grupinė užduotis vaikams (skirta patyčių situacijos sprendimui), mokinių nuomonių aptarimas ir užsiėmimo apibendrinimas. Užsiėmimo metu vaikai skatinami laisvai dalintis savo nuomonėmis saugioje aplinkoje. Paskaitos tikslas – skatinti vaikus nesityčioti vieniems iš kitų, patyčioms nepritarti, neprisijungti prie patyčių ir padėti tiems, kas susiduria su patyčioms.

Užsiėmimas pagrįstas www.bepatyciu.lt svetainės medžiaga.


2016 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas (Nr. XII-2685), kuriose:

Apibrėžtos patyčių ir patyčių kibernetinėje erdvėje, prevencinės programos sąvokos;

  • Įtvirtintas bet kokios formos smurto draudimas: mokinių prieš mokinius, švietimo įstaigų darbuotojų prieš mokinius, mokinių prieš švietimo įstaigų darbuotojus, švietimo įstaigų darbuotojų prieš kitus tos įstaigos darbuotojus, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prieš mokinius, mokytojus;
  • Numatytas psichologinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems ar smurtavusiems mokiniams, mokytojams;
  • Numatyta mokyklos vadovo atsakomybė ir veiksmai smurto atvejais (pranešimas, psichologinės pagalbos užtikrinimas);
  • Numatytas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ne rečiau kaip kas 4 metus mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo srityje;
  • Įtvirtinta prievolė užtikrinti kiekvieno mokinio dalyvavimą prevencinėje programoje;
  • Numatyta mokyklų pareiga vykdyti smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis.
Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti