KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Psichologinės pagalbos teikimas

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Psichologinės pagalbos teikimas

PSICHOLOGAS

Įvertinimas. Atlieka vaiko (mokinio) galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) bei brandumo priešmokykliniam ugdymui įvertinimą, nustato SUP lygį, prireikus – skiria specialųjį ugdymą bei švietimo pagalbą, siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus.

Konsultavimas ir rekomendacijų teikimas.

  • tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams vaikų ugdymo klausimais;
  • tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams dėl specialiosios psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo SUP, psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų turintiems vaikams;
  • Vaiko gerovės komisijos nariams, pedagogams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) įtraukiojo ugdymo klausimais;
  • tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;

Metodinės pagalbos teikimas. Mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams vaiko pažinimo, SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų (mokinių) ugdymo bei jo organizavimo klausimais.

Švietimo pagalbos teikimas. Aktualiais vaiko ugdymo, integravimosi į visuomenę klausimais; rengia paskaitas, seminarus ir grupes mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams ir vaikams; rašo straipsnius spaudai aktualiais švietimo ir ugdymo bei raidos psichologijos klausimais.

Krizių valdymas. Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai teikia pagalbą bendrojo ugdymo mokykloms valdant krizines situacijas.

 

Specialistus rasite adresu Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda. Tel. nr. (8 343 ) 25979

Julija Dekaminavičienė

Justa Ryženinė

 

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti