KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Įvertinimas. Atlieka  mokinių (vaikų) socialinių pedagoginių problemų bei poreikių vertinimą.

Konsultavimas ir rekomendacijų teikimas.

  • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
  • Konsultuoja mokyklos bendruomenės narius ir kitus švietimo pagalbos specialistus socialinės
    pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių pedagoginių problemų prevencijos bei jų
    sprendimo klausimais.
  •  Prireikus rekomenduoja teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui (vaikui) ir jo šeimai.

Metodinės pagalbos teikimas. 

  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių socialinių pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia socialinio ugdymo naujoves.
  • Rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą.

Prevencija. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau integruoti socialinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti socialinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti. Veda grupinius ir individualius užsiėmimus mokiniams (vaikams) ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

Specialistus rasite adresu Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda. Tel. nr. (8 343 ) 25979

Loreta Urbštienė

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti