KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Laisvos darbo vietos

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba skelba konkursą 0,25et. logopedo pareigybei užimti (terminuota darbo sutartis logopedo vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu).

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Reikalavimai pretendentams:

1. aukštasis išsilavinimas ir logopedo kvalifikacija (specialybė);

2. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;

3. gebėjimas teikti logopedinę pagalbą įvairių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems mokiniams;

4. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais švietimo pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei konsultuoti juos mokinių kalbos ir komunikacijos ugdymo klausimais.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. gyvenimo aprašymą/motyvacinį laišką;

6. pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai į įstaigos raštinę adresu Atgimimo g. 1A, LT – 69415, Kazlų Rūda, arba siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu kr.ppt@inbox.lt.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Tel. pasiteirauti (8 343) 25 979, 26 219

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti