KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Laisvos darbo vietos

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti.

Darbo vieta:
0,5 etato Kazlų Rūdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Atgimimo g. 1 A, Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija;
2. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius pedagoginės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, išmanyti Lietuvos švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemas;
3. Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą. Turėti gerus darbo informacinėmis technologijomis įgūdžius, mokėti dirbti kompiuteriu ir kitomis biuro priemonėmis;
4. Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus;
5. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2022 m. sausio 21 d.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Darbo užmokestis: darbo užmokestis priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacijos (pastovios dalies
koeficientas nuo
7,44 iki 10,45)
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnyboje nuo 8 val. iki 17 val.,
elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami
atrankai.

Kontaktai:
Atgimimo g. 1a, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 25 979
el. p. kr.ppt@inbox.lt;

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti