KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Informacija apie švietimo pagalbos specialistų teikiamą pagalbą tarnyboje

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Informacija apie švietimo pagalbos specialistų teikiamą pagalbą tarnyboje

Informuojame, kad Kazlų Rūdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (
Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda) yra galimybė teikti logopedo, specialiojo pedagogo,
psichologo, socialinio pedagogo pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių.
Psichologo konsultacijos teikiamos trečiadienį ir penktadienį, socialinio
pedagogo konsultacijos teikiamos nuo pirmadienio iki penktadienio.
Specialiojo pedagogo, logopedo pagalba teikiama antradienį ir penktadienį.
Registruotis iš švietimo įstaigų, kuriose nėra pagalbos mokiniui specialistų
tel.8-343 25979 arba el. paštu kr.ppt@inbox.lt

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti