KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija nuo 2017 m. balandžio 5 d. iki 2023 m.
kovo 31 d. įgyvendino projektą „Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamą
Europos socialinio fondo lėšomis, kurio tikslas – sudaryti sąlygas Kazlų Rūdos savivaldybėje
gyvenančioms šeimoms ir vaikams gauti kompleksines paslaugas savivaldybės teritorijoje,
stiprinant tėvystės įgūdžius ir gerinant vaikų ir šeimų emocinę būseną. Projekto metu buvo
teikiamos psichologo, mediatoriaus konsultacijos, pozityvios tėvystės mokymai, šeimos
įgūdžių ir sociakultūrinės, vaikų priežiūros, asmeninio asistento paslaugos. Projekto veiklas
koordinavo projekto koordinatorius. Projekto veiklų vykdytojai buvo: Kazlų Rūdos pedagoginė
psichologinė tarnyba, VšĮ ,,Pažangos projektai“, Višakio Rūdos kaimo bendruomenė.
Projekto partneriai Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, kuri vykdo
koordinatoriaus funkciją, o Višakio Rūdos kaimo bendruomenė teikia psichologo, mediatoriaus
konsultacijas, pozityvios tėvystės mokymus, vaikų priežiūros paslaugą.
Projekto metu pasiekti rezultatai:
– 1.1.1 Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas „Bendruomeniniuose šeimos
namuose“, paslaugos suteiktos 533 asmenims;
– 1.1.2 Paslaugos „Psichosocialinė pagalba“ šeimai teikimas, paslaugos suteiktos 249
asmenims;
– 1.1.3 Paslaugos „Pozityvios tėvystės mokymai“ šeimai teikimas, paslaugos suteiktos 175
asmenims;
– 1.1.4 Paslaugos „Mediacijos paslaugos“ šeimai teikimas, paslaugos suteiktos 164 asmenims;
– 1.1.5 Paslaugos „Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos“ šeimai teikimas,
paslaugos suteiktos 74 asmenims;
– 1.1.6 Vaikų priežiūros paslaugos, paslaugos suteiktos 53 asmenims.
Bendra projekto vertė, 100% finansuojama Europos regioninės plėtros fondo – 184 784,40 Eur.

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti