KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl psichologinės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą reglamentuojančių aprašų projektų

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Kviečiame teikti pasiūlymus dėl psichologinės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą reglamentuojančių aprašų projektų

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl psichologinės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą reglamentuojančių aprašų projektų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristato atnaujintus psichologinės, pedagoginės pagalbos teikimo tvarkų  aprašų projektus ir reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašo projektą ir suinteresuotas visuomenės grupes kviečia teikti pastabas bei pasiūlymus jiems tobulinti.

Visuomenei pristatomi 4 aprašų projektai. Juose nustatoma psichologinės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo mokyklose tvarka ir koordinavimas bei šią pagalbą teikiančių specialistų funkcijos, detalizuojamas tiesioginis ir netiesioginis jų darbas bei reikalavimai šią pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijai. Atsižvelgiant į vykstančius pokyčius siekiama sudaryti tinkamas sąlygas  mokinių įvairovei mokyklose ir reikalingai švietimo pagalbai teikti.

Daugiau informacijos, kaip teikti pasiūlymus, taip pat susipažinti su aprašais galite čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/kvieciame-teikti-pasiulymus-del-psichologines-socialines-pedagogines-ir-specialiosios-pedagogines-pagalbos-teikima-reglamentuojanciu-aprasu-projektu

 

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti