KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Metodiniai pasitarimai

Prasidėjus naujiems mokslo metams Kazlų Rūdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko
metodiniai pasitarimai su Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazijos, Kazlų Rūdos ,,Saulės‘‘
mokyklos, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos vadovais. Buvo aptariami įvykę pokyčiai
švietime, kurie yra svarbūs atliekant mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimus, atkreipiant
dėmesį į pasikeitusias ugdymo sritis ir joms priskiriamus dalykus, mokinių įvertinimų organizavimo
klausimai. Dalinomės aktualia informacija susijusia dėl psichologinės pagalbos teikimo ir
koordinavimo veiksmų algoritmo Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose.

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti