KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Mokymai, skirti išmokti įvertinti vaikų, turinčių autizmo spektro ar kitų raidos sutrikimų, kalbos ir socialinius įgūdžius, pagal VB-MAPP metodiką

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Mokymai, skirti išmokti įvertinti vaikų, turinčių autizmo spektro ar kitų raidos sutrikimų, kalbos ir socialinius įgūdžius, pagal VB-MAPP metodiką

2022 m. rugpjūčio  18, 19, 25, 26 dienomis Kaune įvyko mokymai, skirti išmokti įvertinti vaikų, turinčių autizmo spektro ar kitų raidos sutrikimų, kalbos ir socialinius įgūdžius, pagal VB-MAPP metodiką. Mokymuose dalyvavo Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė-logopedė.

Mokymų metu buvo siekiama, kad dalyviai gebėtų savarankiškai vertinti vaiko kalbos ir socialinius įgūdžius pagal VB-MAPP  metodiką: susipažino su verbalinio elgesio analizės metodika, įgijo verbalinio elgesio vertinimo, pirminio kalbinių ir socialinių gebėjimų lygio vertinimo, individualizuotos ugdymo programos sudarymo teorinių ir praktinių žinių. Dalyviai gebės atpažinti, analizuoti, vertinti ir atsižvelgti į vaikų individualiuosius ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius, stebėti ir vertinti individualią pažangą, atpažinti ir įvertinti mokymosi barjerus ir jų lygį, taikant VB-MAPP metodiką; gebės atsižvelgti į skirtingus vaikų gebėjimus ir poreikius, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą (ugdomąją veiklą) pagal taikomosios elgesio analizės principus, bendradarbiaudamas su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vadovais ir pan. Po mokymų dalyviai įgijo praktinių įgūdžių, kaip stebėti, vertinti ir analizuoti vaikų kalbinius ir socialinius gebėjimus bei rengti rekomendacijas, rengti individualius ugdymo planus.

Mokymus vedė UAB „Augrustė“ lektorės Eglė Steponėnienė, Tarptautinės komisijos sertifikuota elgesio analitikė (BCBA), supervizorė, programų vadovė bei Daina Šiekštelytė – Valkerienė, Taikomosios elgesio analizės programų vadovė.

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti