KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Mokymai spalio 3-12 dienomis

2022 m. spalio 3-12 dienomis vyko mokymai bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams, pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų švietimo pagalbos specialistams, kurie bus parengti konsultuoti savivaldybių švietimo bendruomenę atnaujintų Bendrųjų programų pritaikymo įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams  klausimais.

Mokymų metu aptarta atnaujintų BP samprata mokinių įvairovės kontekste, atnaujintų BP pritaikymas (individualizavimas) įvairių SUP turintiems mokiniams, siektini ugdymosi rezultatai, mokymo ir mokymosi turinio apimtys, ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai, mokymosi strategijos, būdai, metodai, priemonės, mokinio individualios pažangos vertinimo principai ir kt. aktualūs klausimai.

Šiuose mokymuose dalyvavo Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

 

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti