KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Siekiant užtikrinti sėkmingą #atnaujinto ugdymo turinio diegimą ir suteikiant pagalbą švietimo bendruomenei pasiruošti atkeliaujantiems pokyčiams, NŠA organizuoja įvairius #mokymus, kuriuose dalyvauja beveik 8️⃣ tūkst. skirtingų grupių atstovų.
Mokymai skirti:
🟩MOKYTOJAMS: dalykinės kompetencijos, atnaujinta mokomojo dalyko programa ir metodinės įgyvendinimo rekomendacijos, mokinių kompetencijų ugdymas ir vertinimas.
🟩MOKYKLŲ VADOVAMS: atnaujinamo ugdymo turinio diegimas, vadovo lyderystė įgyvendinant atnaujinamas BP.
🟩PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO įstaigų vadovams ir mokytojams: pasirengiamas dirbti pagal atnaujinamą BP programą.
🟩SUP SPECIALISTAMS: rekomendacijos dėl atnaujinamo ugdymo turinio pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
🟩SAVIVALDYBIŲ KOMANDOMS: strateginis planavimas ir pokyčių valdymas savivaldybės ir mokyklos lygmeniu diegiant atnaujiną turinį.
Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti