KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Europos Komisija: Lietuvoje pradėti pokyčiai gali padėti mažinti mokinių pasiekimų skirtumus tarp miesto ir kaimo

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Europos Komisija: Lietuvoje pradėti pokyčiai gali padėti mažinti mokinių pasiekimų skirtumus tarp miesto ir kaimo

Lietuvos įgyvendinami pokyčiai – „Tūkstantmečio mokyklų“ programa, pokyčiai pasiekimų vertinimo sistemoje gali sumažinti mokinių pasiekimų skirtumus, kaimo ir miesto atskirtį, nelygias galimybes siekti kokybiško ugdymo.

Tai sakoma Europos Komisijos lapkričio mėnesį paskelbtame metiniame lyginamajame „Švietimo ir mokymo lyginamąjį raporte 2022“, o taip pat ir metiniame švietimo stebėsenos biuletenyje. Šių metų leidinio pagrindinė tema – lygios galimybės švietime ir socialinių – ekonominių skirtumų mažinimas.
Daugiau skaitykite:
https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/europos-komisija-lietuvoje-pradeti-pokyciai-gali-padeti-mazinti-mokiniu-pasiekimu-skirtumus-tarp-miesto-ir-kaimo

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti