KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios ir vaikų brandumo mokyklai įvertinimo tarnyboje

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios ir vaikų brandumo mokyklai įvertinimo tarnyboje

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba informuoja, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų („Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) pakeitimai.

  1. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5-eri metai (vaikas, gimęs 2018 m. nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.);
  2. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam 5-eri metai sueina tais kalendoriniais metais iki rugsėjo 1 dienos (vaikas, gimęs 2018 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.) švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą.

Kas atlieka vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą?

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą atlieka pedagoginė psichologinė tarnyba.

Kada tėvai (globėjai) gali kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo?

Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvai (globėjai) kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. 

Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).

Kada atliekamas vaiko įvertinimas pedagoginėje psichologinėje tarnyboje?

Vaiko įvertinimas atliekamas nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31d. 

Kas priima galutinį sprendimą dėl tolesnio vaiko ugdymo?

Gavę pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).

  1. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (vaikas, gimęs 2017 m., 2023 rugsėjį pradeda ugdytis pagal priešmokyklinę programą).

 

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti