KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Profesinis orientavimas Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Profesinis orientavimas Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-05-01 ,,Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti‘‘ ir nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio  pradėjo vykdyti profesinio orientavimo reformą. Vadovaujantis šia reforma, Kazlų Rūdos savivaldybėje pradėjo dirbti karjeros specialistai. Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo srityse.

Profesinio orientavimo paslaugos teikiamos mokiniams nuo 1 iki 12 klasės. Pradinėse klasėse mokiniams padedama pažinti save ir įvairias profesines veiklas, taip pat akcentuojamas įvairaus darbo reikšmingumas, formuojamas teigiamas požiūris į darbą. Nuosekliai, nuo 1 klasės, vykdomas profesinis informavimas padeda mokiniui ugdyti gebėjimus  ir atsirinkti savo pomėgius atitinkančią profesiją, o įgytos žinios yra svarbios tolimesniems mokinio profesiniams sprendimams.

Vyresnių klasių mokiniams karjeros specialistai padeda pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį. Teikiama informacija ir ugdomos kompetencijos padedančios sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. Įsitraukimas į šias veiklas skatina bendruomeniškumą ir ugdo socialines kompetencijas.

Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba dvi ugdymo karjerai specialistės, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas savivaldybės mokiniams nuo 1-os iki 12-os klasės. Karjeros specialistės nuolat lankosi mokyklose, veda pamokas, klasės valandėles, teikia grupines ir individualias konsultacijas, organizuoja įvairias su ugdymu karjerai susijusias veiklas.

Vasario mėnesį Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijoje ir Plutiškių gimnazijoje lankėsi Marijampolės regioninio  karjeros centro karjeros konsultantė Loreta Barkauskienė. Užsiėmimų metu 7-12 klasių mokiniai buvo supažindinami su profesijų įvairove, mokomi išsiaiškinti savo interesų grupes, informuojami apie įsidarbinimo galimybes.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos ir Plutiškių gimnazijos 11-12 klasių mokiniams buvo suorganizuotas susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos atstovais. Susitikimo metu  su gimnazistais diskutavome apie ateities mokytojo profesiją. Susipažinome su įvairiomis ugdymo krypties studijų programomis ir studijų galimybėmis, bei patirtimi.

Kovo mėnesį Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijoje vyko karjeros diena „Profesija gyvai“, kurios metu 5-8 klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su Marijampolės profesinio rengimo centre rengiamomis studijų programomis. Mokiniai susipažino su padavėjo-barmeno, virėjo, transporto remontininko, automatinių sistemų mechatroniko, melioratoriaus profesijomis.

Konsultacijas profesinio orientavimo klausimais Kazlų Rūdos savivaldybės mokiniams teikia Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos karjeros specialistės:

Agnė Amalienė, el.paštas: agneamaliene@gmail.com

Jolanta Gervinskienė, el.paštas: jolanta.gervinskiene@gmail.com

 

 

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti