KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Įtrauktis – nuolatinis procesas

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Įtrauktis – nuolatinis procesas

Ruošiantis 2024-aisiais prasidėsiančiam visuotiniam įtraukiajam ugdymui, vis dažniau kalbama ir apie universalų dizainą (UD). UD – ne tik pastatas, infrastruktūra, bet ir visiems tinkamas ugdymo procesas, priemonės, informacinė aplinka, komunikacijos elementai, neformali lyderystė. Rugsėjo 29 d. nuotoliniu būdu vyko „Tūkstantmečio mokyklų“ organizuota viešoji konsultacija, skirta aptarti naujai rengiamoms universalaus dizaino švietime (angl. Universal Design for Learning, toliau – UD švietime) gairėms. Konsultacijoje dalyvavo mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo pagalbos specialistai, specialieji pedagogai, įtraukties srities koordinatoriai savivaldybėse, savivaldybių švietimo skyrių, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

UD švietime – vienas iš įtraukiojo ugdymo metodų, kai, atpažįstant kiekvieno besimokančiojo įvairovę, įvertinant barjerus aplinkoje, sukuriamas būdas individualiai sėkmei pasiekti. Per konsultaciją buvo apžvelgti universalaus dizaino, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, principai, kontekstas, taip pat kalbama apie atskiras gairių dalis – ekosistemą, lyderystę, priemones ir aplinką, individualios sėkmės vertinimo metodus.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/itrauktis-nuolatinis-procesas/?fbclid=IwAR0c-w306uRbIPoUVPqM0LzC24xOLuQM-FEcq0MMUN5hMXKFiYwNVRBfPPI

 

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti