KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija nuo 2017 m. balandžio 5 d. iki 2021 m.
birželio 30 d. įgyvendino projektą „Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamą
Europos socialinio fondo lėšomis, kurio tikslas – sudaryti sąlygas Kazlų Rūdos savivaldybėje
gyvenančioms šeimoms ir vaikams gauti kompleksines paslaugas savivaldybės teritorijoje,
stiprinant tėvystės įgūdžius ir gerinant vaikų ir šeimų emocinę būseną. Projekto metu buvo
teikiamos psichologo, mediatoriaus konsultacijos, pozityvios tėvystės mokymai, šeimos įgūdžių
ir sociakultūrinės, vaikų priežiūros, asmeninio asistento paslaugos. Projekto veiklas koordinavo
projekto koordinatorius. Projekto veiklų vykdytojai buvo: Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė
tarnyba, VšĮ ,,Pažangos projektai“, Višakio Rūdos kaimo bendruomenė.
Nuo 2021 m. liepos 7 d. projektas ,,Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai“
pratęstas iki 2022 m. gruodžio 31 d., tačiau bus įgyvendinama tik psichologo, mediatoriaus
konsultacijų, pozityvios tėvystės mokymų ir vaikų priežiūros paslaugos.
Projekto partneriai Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, kuri vykdo
koordinatoriaus funkciją, o Višakio Rūdos kaimo bendruomenė teikia psichologo, mediatoriaus
konsultacijas, pozityvios tėvystės mokymus, vaikų priežiūros paslaugą.
Norint gauti šias paslaugas prašome kreiptis į ,,Bendruomeninių šeimos namų”
koordinatorių tel. (8 614) 96033, el. p. loreta.lorettin@gmail.com ar tiesiogiai susisiekiant su
specialistais:
Psichologas – tel. Nr. (8 607) 16774
Mediatorius – tel. Nr. (8 698) 73990
Pozityvios tėvystės mokymai – tel. Nr. (8 607) 16774

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti