KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Lietuvos įtraukties švietime centras pradeda viešąsias konsultacijas

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Lietuvos įtraukties švietime centras pradeda viešąsias konsultacijas

Nuo rugsėjo Lietuvos įtraukties švietime centras pedagogus, mokytojų padėjėjus, švietimo pagalbos specialistus ir ugdymo įstaigų administracijų atstovus kas mėnesį kvies į viešąsias nuotolines konsultacijas apie įvairius mokymosi sutrikimus. Pirmoji konsultacija – jau rugsėjo 12 d.

Šįmet įsteigtas Lietuvos įtraukties švietime centras – tai nacionalinė ekspertinė įstaiga, kuri padeda diegti įtraukiojo ugdymo inovacijas ir teikia pagalbą ugdymo įstaigoms, savivaldybių pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, regioniniams specialiojo ugdymo centrams.

„Visi vaikai turi teisę į kokybišką ir jų poreikius atitinkantį ugdymą – tai esminis įtraukties švietime principas. Lietuvos įtraukties švietime centro komanda padės siekti, kad įtraukusis ugdymas taptų integralia kiekvienos švietimo įstaigos veiklos dalimi. Kokybiškos, patirtimis ir mokslu grįstos, veiksmingos centro specialistų konsultacijos mokykloms ir švietimo pagalbos tarnyboms bus stipri atrama plačiau taikant įtraukųjį ugdymą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas.

Informaciją apie viešąsias konsultacijas rasite čia: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-itraukties-svietime-centras-pradeda-viesasias-konsultacijas

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti