KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ bendrakūrybos darbo grupės susitikimas

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ bendrakūrybos darbo grupės susitikimas

2022 m. gegužės 10-11 dienomis Kazlų Rūdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko Kazlų Rūdos savivaldybės pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ bendrakūrybos darbo grupės susitikimas. Susitikime dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos ir jos skyrių vadovai, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, Kazlų Rūdos Saulės mokyklos direktorė.

Susitikimo metu buvo aptarta Įtraukiojo ugdymo veiklos krypties tikslai, uždaviniai, problemos, priemonės ir rodikliai. Diskutavome, ieškojome geriausių sprendimų stiprinant įtraukųjį ugdymą gimnazijoje ir jos skyriuose, kuriuose bus diegiami universalaus dizaino principai, tobulinama mokytojų kvalifikacija, stiprinamas komandinis mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų darbas, kuriama saugi ugdymosi aplinka kiekvienam vaikui.

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti