KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Parengtos praktinės gairės dėl interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo mokyklose ir šeimose

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Parengtos praktinės gairės dėl interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo mokyklose ir šeimose

Kontekstas
Didelė dalis vaikų ir jaunimo gyvenimo šiandien vyksta internete. Daugumai jaunų žmonių skaitmeninio ir realaus gyvenimo ribos yra mažiau ryškios nei suaugusiesiems.
Mokyklų vaidmuo vykdant švietimą ir prevenciją šiuo aspektu yra itin svarbus: jos turi užtikrinti, kad vaikai ir
jaunimas būtų mokomi etiško elgesio virtualioje erdvėje, saugumo ir kritinio mąstymo. Mokykla turi padėti
prevenciškai ugdyti racionalaus ir atsakingo skaitmeninių technologijų naudojimo įgūdžius, praversiančius jaunimui ir mokymosi procese, ir gyvenime. Įvertinant tai, kad mokykloje moksleiviai praleidžia trečdalį paros, mokykla turi didžiulę įtaką išmaniųjų įrenginių naudojimo kultūros formavimuisi.
Saugus, atsakingas ir pagarbus moksleivių skaitmeninių išmaniųjų įrenginių bei interneto paslaugų naudojimas yra bendra moksleivių, tėvų, globėjų ir mokyklos personalo atsakomybė.

Kam šios gairės skirtos
Šios gairės skirtos pradėti ugdymo įstaigoms užtikrinti vaikų ir jaunimo saugumą, formuojant atsakingą ir etišką skaitmeninio gyvenimo kultūrą ir gebėjimą susikurti gerovę, susijusią su interneto technologijų naudojimu. Į gairių įgyvendinimo procesą įtraukiama visa mokyklos bendruomenė – administracija, mokytojai, moksleiviai, tėvai ir globėjai.

Daugiau skaitykite: Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairės

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti